Có 16 ôtô chở được 1728 kg gạo với sức chở đó 24 ôtô chở được bao nhiêu kg gạo

Question

Có 16 ôtô chở được 1728 kg gạo với sức chở đó 24 ôtô chở được bao nhiêu kg gạo

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-10-02T19:44:53+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:46:18+00:00

  Đáp án:

  Mỗi ô tô chở được số kg gạo là :

  1728 : 16 = 208 ( kg )

  24 ô tô chở được số kg là :

  108 . 24 = 2592 ( kg )

  Đáp số : ………….

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-02T19:46:24+00:00

  Đáp án:

  2592

  Giải thích các bước giải: tính một xe chở đc bao nhiêu kg r nhân lên 24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )