Có 2 bình khí, bình 1 đựng khi cacbonic, binh 2 đựng khí ôxi làm thế nào nhận ra mỗi bình khí

Question

Có 2 bình khí, bình 1 đựng khi cacbonic, binh 2 đựng khí ôxi làm thế nào nhận ra mỗi bình khí

in progress 0
Eliza 24 phút 2021-09-15T10:03:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:04:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   -Cho tàn đóm đỏ lần lượt vào các lọ khí

  + Lọ làm tàn đóm bùng cháy là lọ chứa oxi

  + Lọ không có hiện tượng là lọ chứa khí cacbonic

  0
  2021-09-15T10:04:53+00:00

  $\text{- Cho que diêm chuẩn bị tắt vào các bình khí}$

  $\text{+ Bình chứa oxi: Làm tàn đóm bùng cháy trở lại}$

  $\text{+ Bình chứa khí cacbonic: Không có gì xảy ra}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )