Có 2 cốc chứa nước giống hệt nhau. Tại sao cốc không đậy nắp lại cạn dần Giúp mình với. Mình cảm ơn trước

Question

Có 2 cốc chứa nước giống hệt nhau. Tại sao cốc không đậy nắp lại cạn dần
Giúp mình với. Mình cảm ơn trước

in progress 0
Eden 2 giờ 2021-09-08T10:29:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:31:04+00:00

  vì nước trong cốc không đậy nắp bay hơi khiến nước trong cố cạn dần 

  0
  2021-09-08T10:31:17+00:00

  Cốc không đậy nắp lại cạn dần vì: – Nước bay hơi ở mọi nhiệt độ, nếu không đậy nắp kín(không đậy nắp), hơi nước sẽ bay hơi làm cho nước trong cốc cạn dần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )