có 2 lớp 9a và 9b muốn làm 90 chiếc đèn tặng trẻ con biết rằng cùng làm trong 1 ngày 9a mất 1 ngày để làm ra 22 chiếc nếu cả lớp cùng làm thì mất ba

Question

có 2 lớp 9a và 9b muốn làm 90 chiếc đèn tặng trẻ con biết rằng cùng làm trong 1 ngày 9a mất 1 ngày để làm ra 22 chiếc nếu cả lớp cùng làm thì mất bao nhiêu ngày ai lm hộ mik vs

in progress 0
Adalynn 47 phút 2021-10-05T11:02:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T11:03:39+00:00

    Bạn ghi lại đề đi 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )