Có 2 nguồn sách. Nguồn thứ nhất có 9 cuốn sách, nguồn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách nguồn thứ nhất. Hỏi cả 2 nguồn có bao nhiêu

Question

Có 2 nguồn sách. Nguồn thứ nhất có 9 cuốn sách, nguồn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách nguồn thứ nhất. Hỏi cả 2 nguồn có bao nhiêu cuốn sách.

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-07-10T11:36:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:38:15+00:00

  Đáp án:

   $\text{24 quyển sách}$

  Giải thích các bước giải:

  Nguồn thứ hai thêm `3` thì gấp đôi số sách nguồn thứ nhất, vậy

  Số sách nếu thêm vào nguồn thứ hai là :

        $\text{9 × 2 = 18 ( sách )}$

  Số sách của nguồn thứ hi ban đầu là :

        $\text{18 – 3 = 15 ( sách )}$

  Tổng hai nguồn sách là : 

        $\text{15 + 9 = 24 ( sách )}$

            Đáp số : $\text{24 quyển sách}$

  0
  2021-07-10T11:38:37+00:00

  Số sách ở nguồn 2 nếu có thêm 3 cuốn là: 

  `9 × 2 = 18` (cuốn)

  Số sách ở nguồn 2 là: 

  `18 – 3 = 15` (cuốn)

  2 nguồn có số sách là: 

  `15 + 9 = 24` (cuốn)

  Đáp số: `24` cuốn

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )