Có 2 quả cầu được treo dưới 2 chỉ dây tơ, 2 quả cầu nhiễm điện và hút nhau a) nếu 2 quả cầu chạm nhau thì hiện tượng gì xảy ra? b) nếu chạm tay vào 1

Question

Có 2 quả cầu được treo dưới 2 chỉ dây tơ, 2 quả cầu nhiễm điện và hút nhau
a) nếu 2 quả cầu chạm nhau thì hiện tượng gì xảy ra?
b) nếu chạm tay vào 1 tong 2 quả cầu (chân chạm đất) thì có hiện tượng gì xảy ra?
GIÚP MÌNH VỚI Ạ, MÌNH ĐANG CẦN GẤP

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-07-27T02:47:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:49:08+00:00

  a)nếu 2 quả cầu chạm nhau thì hiện tượng hút nhau

  b)nếu chạm tay vào 1 trong 2 quả cầu (chân chạm đất) thì quả cầu sẽ hút lấy tay mình 

   

  0
  2021-07-27T02:49:33+00:00

  Đáp án:

  a. Sau một thời gian hai quả cầu sẽ đẩy nhau vì khi đưa hai quả cầu chạm nhau sẽ xảy ra hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc. Sau một thời gian hai quả cầu sẽ có cùng loại điện tích và vì do đó chúng sẽ đẩy nhau.

  b. Khi đó quả cầu bị ta chạm vào sẽ dần mất hết điện tích và trở nên trung hòa về điện. Lúc này hai quả cầu sẽ không còn tương tác với nhau nữa. 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )