có 2 quần thể trong đó quần thể 1 là 100% iểu hình trội, quần thể 2 là 100% kiểu hình lặn. thế nào đã cân bằng di truyền , hãy giải thích . Để duy trì

Question

có 2 quần thể trong đó quần thể 1 là 100% iểu hình trội, quần thể 2 là 100% kiểu hình lặn. thế nào đã cân bằng di truyền , hãy giải thích .
Để duy trì thể lai ở một giống cây trồng, người ta dùng phương pháp nào? vì sao?

in progress 0
Amaya 4 tuần 2021-11-17T00:03:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:04:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bạn mở sách sinh lớp 9 ra có mà

   

  0
  2021-11-17T00:05:16+00:00

  Chỉ có quần thể 100% kiểu hình lặn đạt CBDT

   Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là quần thể có cấu trúc di truyền: 

  $p^{2}$AA + 2pqAa + $q^{2}$aa = 1, trong đó p là tần số alen A, q làm tần số alen a.

  Trong các quần thể trên ta thấy quần thể 100%aa cân bằng di truyền:

  100%aa: $0^{2}$AA + 2 x 0 x 1Aa + $1^{2}$aa = 1.

  Quần thể 100%A_ có thể có cả AA và Aa nên không CBDT

  – Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính (giâm, chiết, ghép…) vì các biện pháp này có cơ sở là nguyên phân, do đó tạo ra các con lai có kiểu gen giống hệt bố mẹ ban đầu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )