Có 2 vòi nước chảy vào bể ,biết nếu chảy 1 mình thì vòi 1 cần 5 giờ để đầy bể còn vòi 2 thì cần 4 giờ ,vậy nếu cả 2 vòi cùng chảy thì cần bao nhiêu gi

Question

Có 2 vòi nước chảy vào bể ,biết nếu chảy 1 mình thì vòi 1 cần 5 giờ để đầy bể còn vòi 2 thì cần 4 giờ ,vậy nếu cả 2 vòi cùng chảy thì cần bao nhiêu giờ để đầy bể nước ? Biết rằng trong bể đã có sẵn 1/10 bể nước.

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-12T02:19:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:21:03+00:00

  Đáp án:

  1 h vòi thứ nhất chảy 1616  bể

  1h vòi thứ hai chảy 1414  bể

  1h vòi thứ 3 chảy 1818  bể

  nếu vòi 1 và vòi 2 chảy vào và vòi thứ 3 chảy ra thì 1h cả 3 vòi chảy được:

  16+1418=72416+14−18=724  ( bể)

  thời gian đầy bể là :

  1:724=2471:724=247 ( h)

  đáp số 247h

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-12T02:21:17+00:00

  Trong 1h vòi 1 chảy được là

  $1 : 5 = \dfrac{1}{5}$ (bể)

  Trong 1h vòi 2 chảy đc là

  $1 : 4 = \dfrac{1}{4}$ (bể)

  Vậy trong 1h, cả 2 vòi cùng chảy được là

  $\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{5} = \dfrac{9}{20}$ (bể)

  Số phần bể cần làm đầy là

  $1 – \dfrac{1}{10} = \dfrac{9}{10}$ (bể)
  Vậy thời gian để 2 vòi làm đầy bể là

  $\dfrac{9}{10} : \dfrac{9}{20} = 2$ (h)
  Đáp số: $2h$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )