Có 20 người pdv tiếng anh và tiếng pháp có 8 người dịch tiếng pháp, trong 15 ng dịch đc 1 trong 2 tiếng anh hoặc pháp hỏi có bnhieu người dịch tiếng a

Question

Có 20 người pdv tiếng anh và tiếng pháp có 8 người dịch tiếng pháp, trong 15 ng dịch đc 1 trong 2 tiếng anh hoặc pháp hỏi có bnhieu người dịch tiếng anh

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-05T02:17:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T02:18:47+00:00

   

  Giải thích các bước giải: Giải thích các bước giải: Gọi x là số người chỉ dịch được tiếng anh

  y là số người dịch được cả 2 tiếng anh – pháp

  z là số người chỉ dịch được tiếng pháp

  Ta có:

  x+y+z=20 (1)

  y+z=8 (2)

  x+z=15 (3)

  (1) và (2) =>x=12 vậy đáp án là 12 người dịch tiếng anh

   

  0
  2021-10-05T02:19:16+00:00

  Đáp án: 12

  Giải thích các bước giải: Gọi x là số người chỉ dịch được tiếng anh

  y là số người dịch được cả 2 tiếng anh – pháp

  z là số người chỉ dịch được tiếng pháp

  Ta có:

  x+y+z=20 (1)

  y+z=8 (2)

  x+z=15 (3)

  (1) và (2) =>x=12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )