Có 20viên bi trong đó có 3 viên nâu và 4 viên bi xanh, 5viên bi đỏ , 8viên bi vàng nhưvậy 1/5 số viên bi có màu :có 4đáp án : a nâu ,b đỏ, c xanh , d

Question

Có 20viên bi trong đó có 3 viên nâu và 4 viên bi xanh, 5viên bi đỏ , 8viên bi vàng nhưvậy 1/5 số viên bi có màu :có 4đáp án : a nâu ,b đỏ, c xanh , d vàng

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-05T19:49:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T19:50:20+00:00

  Đáp án:

   $C$.$Xanh$

  Giải thích các bước giải:

  Vì $\frac{1}{5}$ số bi bằng : $20$ . $\frac{1}{5}$ = $4$

  → $\frac{1}{5}$ số bi là màu xanh.

   

  0
  2021-10-05T19:51:06+00:00

  Có 20viên bi trong đó có 3 viên nâu và 4 viên bi xanh, 5viên bi đỏ , 8viên bi vàng nhưvậy 1/5 số viên bi có màu :có 4đáp án

  : a nâu ,b đỏ, c xanh , d vàng

  C.Xanh

  Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )