Có 24 cái bánh xếp đều vào trong 6 hộp.Hà và 8 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Question

Có 24 cái bánh xếp đều vào trong 6 hộp.Hà và 8 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-11-13T05:44:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:46:30+00:00

  1 hộp  có số cái bánh là

          24:6=4(cái bánh)

  8 hộp có số cái bánh là

        4×8=32(cái bánh)

               đáp số:32 cái bánh

   

  0
  2021-11-13T05:46:36+00:00

       Bài giải

  1 hộp có số cái bánh là:

      24 :6=4(cái bánh)

   8 hộp như thế có số cái bánh là :

      4×8=32(cái bánh )

             Đáp số : 32 cái bánh

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )