Có 24 noãn bào bậc 1 qua giam phân bình thường . số trứng được tạo ra là bao nhiêu

Question

Có 24 noãn bào bậc 1 qua giam phân bình thường . số trứng được tạo ra là bao nhiêu

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-11-26T11:41:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:43:17+00:00

  Đáp án:

  Có 24 noãn bào bậc 1 qua giam phân bình thường . số trứng được tạo ra là. : 24×1=24 trứng

   

  0
  2021-11-26T11:43:23+00:00

  Đáp án: Có 24 noãn bào bậc 1 qua giam phân bình thường . số trứng được tạo ra là 24

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )