có 3 bóng đèn , đèn 1 có ghi 3v đền 2 có nghi 1,5 v và đèn 3 ghi 1,5 và một nguồn điện 3 v. Phải mắc mạnh điện nhưu thế nào để các đèn sánh bình thườn

Question

có 3 bóng đèn , đèn 1 có ghi 3v đền 2 có nghi 1,5 v và đèn 3 ghi 1,5 và một nguồn điện 3 v. Phải mắc mạnh điện nhưu thế nào để các đèn sánh bình thường

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-07-11T23:32:08+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:33:12+00:00

                                             XIN HAY NHẤT Ạ

  -Ta phải mắc song song đèn 1 với đèn 2, đèn 3 còn đèn 2 và đèn 3 mắc nối tiếp.

   

  0
  2021-07-11T23:33:43+00:00

  Mắc song song

  Đèn 3V ở mạch chính và 2 đèn 1.5V ở 2 mạch rẽ

  Vì ở mạch điện mắc song song, cường độ dòng điện ở mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện của các nhánh rẽ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )