Có 3 chất bột màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn là KCl,K2CO3,BaCO3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên

Question

Có 3 chất bột màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn là KCl,K2CO3,BaCO3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên

in progress 0
Eden 1 năm 2021-12-06T20:18:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:19:42+00:00

   Cho H2O vào 3 mẫu, BaCO3 không tan -> phân biệt được.

  Còn lại 2 dung dịch cho Ca(OH)2 vào.

  Dung dịch nào xuất hiện kết tủa -> chất ban đầu là K2CO3.

  Chất còn lại không có hiện tượng là KCl.

  K2CO3 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + 2KOH

  0
  2021-12-06T20:20:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   cho H2O vào 3 lọ, BaCO3 ko tan

  còn 2 chất thì cho Ca(OH)2 vào 2 lọ

  K2CO3 có kết tủa, còn lại là KCl

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )