Có 3 chất khí , khí cacbonic khí oxi và khí nitơ, khí tăng cùng một nhiệt độ thì….

Question

Có 3 chất khí , khí cacbonic khí oxi và khí nitơ, khí tăng cùng một nhiệt độ thì….

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-07-21T01:01:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:02:37+00:00

  Có 3 chất khí , khí cacbonic khí oxi và khí nitơ, khí tăng cùng một nhiệt độ thì chúng sẽ nở ra như nhau vì các chất khí trên đều có sự dãn nở nhiệt như nhau. 

  0
  2021-07-21T01:03:16+00:00

  Đáp án:

   Có 3 chất khí: khí cacbonic khí oxi và khí nitơ, khi tăng cùng một nhiệt độ thì các khí sẽ nở ra vì nhiệt giống nhau. Bởi các chất khí khác nhau (cacbonic, oxi, nitơ) nở vì nhiệt giống nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )