Có 3 con gà đẻ 4 quả trứng trong 2 ngày.Hỏi 1 con gà cần bao nhiêu ngày để đẻ 2 quả?

Question

Có 3 con gà đẻ 4 quả trứng trong 2 ngày.Hỏi 1 con gà cần bao nhiêu ngày để đẻ 2 quả?

in progress 0
Athena 1 năm 2021-09-13T12:43:39+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:45:28+00:00

                      Bài giải

  Trong 1 ngày 3 con gà đẻ được số trứng là:

                     4:2=2 (quả)

  Cần số ngày để 1 con gà đẻ 2 quả là:

                    3×2=6 (ngày)

                         Đáp số: 6 ngày

  chúc bạn hok tốt

   

  0
  2021-09-13T12:45:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )