có 3 xe chở gạo xe 1 chở 4.9 tấn xe 2 chở 4.3 tấn.xe 3 chở kém tbc của 3 xe là 0.8.tính tbc 3 xe. xe 3 chở ?

Question

có 3 xe chở gạo xe 1 chở 4.9 tấn xe 2 chở 4.3 tấn.xe 3 chở kém tbc của 3 xe là 0.8.tính tbc 3 xe. xe 3 chở ?

in progress 0
Ariana 5 ngày 2021-09-12T22:37:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:39:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   trung bình 3 xe chở

  (4,9+4,3-0,8):2=4,2 (tấn)

  xe thứ ba chở là

  4,2-0,8=3,4 (tấn)

  đáp số : trung bình cộng 3 xe : 4,2 tấn

               xe thứ 3 chở 3,4 tấn

  0
  2021-09-12T22:39:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vi xe thứ 3 kém tbc của cả 3 xe là 0,8 nên:

  Trung binh cộng của 3 xe là:

  `(4,9+4,3-0,8)/2` `=` `4,2` `(tấn)`

  Số kg gạo xe thứ 3 chở là:

  `4,2` `-0,8` `=3,4`  `(tấn)`

  `Đáp` `số:` TBC 3 xe: `4,2` `tấn`

                   xe thứ 3 `3,4` `tấn`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )