Có 3 lọ bị mất nhãn đụng riêng biệt : dụng dịch HCl,dd bazơ NaOH, dd muối ăn .Bằng cách nào nhận biết được các chất trong mỗi lọ Giúp mình với các bạ

Question

Có 3 lọ bị mất nhãn đụng riêng biệt : dụng dịch HCl,dd bazơ NaOH, dd muối ăn .Bằng cách nào nhận biết được các chất trong mỗi lọ
Giúp mình với các bạn ơi

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-11-24T19:07:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:08:15+00:00

  Cho quỳ tím vào 3 lọ:

  – Lọ làm quỳ tím hóa xanh là $NaOH$

  – Lọ làm quỳ tím hóa đỏ là $HCl$

  – Lọ làm quỳ tím không đổi màu là muối ăn.

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-24T19:08:29+00:00

  Đánh số thứ tự và trích mẫu thử các dung dịch:

  Cho quỳ tím vào mỗi mẫu thử:

  -Nhận ra NaOH làm quỳ tím hóa xanh

  -Nhận ra HCl làm quỳ tím hóa đỏ

  -Nhận ra muối ăn không làm đổi màu quỳ tím

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )