Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối sau : CuSO4 , AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất

Question

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối sau : CuSO4 , AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-09-28T15:01:29+00:00 2 Answers 252 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-28T15:02:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Trích 3 mẫu thử CuSO4 , AgNO3, NaCl, lan luot cho tác dụng với NaOH:
     + Màu xanh la CuSO4:
  CuSO4 + NaOH-> Cu(OH)2(mau xanh) + NaSO4
     + Có kết tủa la AgNO3:
  AgNO3 + NaOH -> AgOH(kết tủa) + NaNO3
     + Không có hiện tượng là NaCl

  0
  2021-09-28T15:03:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

  – Dùng dd NaCl có sẵn trong phòng thí nghiệm lần lượt cho vào từng mẫu thử trên:

       + Có kết tủa trắng xuất hiện đó là sản phẩm của AgNO3.

       PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

       + Không có hiện tượng gì là CuSO4 và NaCl

  – Dùng dung dịch NaOH có trong phòng thí nghiệm cho vào 2 mẫu còn lại:

       + Mẫu nào có kết tủa đó là sản phẩm của CuSO4.

       PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

       + Còn lại là NaCl.

  Mong bạn cho câu trl hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )