Có 3 lọ không nhãn ,mỗi loại đựng một chất rắn sau: NaOH,Ba(OH)2,NaCL. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi loại bằng phương pháp hóa học

Question

Có 3 lọ không nhãn ,mỗi loại đựng một chất rắn sau: NaOH,Ba(OH)2,NaCL. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi loại bằng phương pháp hóa học Viết các phương trình hóa học (nếu có)

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-09-06T09:55:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T09:57:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  -Trích mỗi chất 1 ít làm mỗi thử.

  -Nhúng 3 mẫu quỳ tím vào 3 mẫu thử.

  +Mẫu thử nào làm quỳ hoá xanh là Ba(OH)2, NaOH

  +Mẫu thử nào không hiện tượng là NaCl.

  -Dẫn khí CO2 vào hai mẫu thử trên.

  +Mẫu thử có xuất hiện kết tủa là Ba(OH)2

  +Không có kết tủa là NaOH

  PTHH:Ba(OH)2+CO2→BaCO3↓ +H2O

            NaOH+CO2→Na2CO3+H20

   

  0
  2021-09-06T09:57:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử:

  Cho quỳ tím vào từng mẫu thử:

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là \(NaOH;\ Ba(OH)_2\) (nhóm 1)

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím không đổi màu là \(NaCl\)

  Cho dung dịch \(H_2SO_4\) (dư) vào 2 mẫu thử nhóm 1:

  – Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng là \(Ba(OH)_2\)

  \(H_2SO_4+Ba(OH)_2\to BaSO_4↓+2H_2O\)

  – Mẫu thử nào không hiện tượng là \(NaOH\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )