Có 3 lớp học sinh , trong đó lớp a và b là 85 học sinh . Chuyển 10 học sinh sang lớp c . Thì số học sinh tốt lệ thuận với 7,8,9. Hỏi lúc đầu mỗi lớp c

Question

Có 3 lớp học sinh , trong đó lớp a và b là 85 học sinh . Chuyển 10 học sinh sang lớp c . Thì số học sinh tốt lệ thuận với 7,8,9. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

in progress 0
Vivian 12 phút 2021-09-09T11:24:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:26:00+00:00

  Đáp án:

  $a=35 \quad b=50 \quad c=45$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Gọi số học sinh lớp a, b, c lần lượt là a,b,c }\\

  \text{Ta có: }\\

  a+b=85\\

  \dfrac{a}{7}=\dfrac{b-10}{8}=\dfrac{c}{9}\\

  \rightarrow \dfrac{a}{7}=\dfrac{b-10}{8}=\dfrac{c}{9}=\dfrac{a+b-10}{7+8}=\dfrac{75}{15}=5\\

  \rightarrow a=35 \quad b=50 \quad c=45$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )