Có 3 tấm bìa hình vuông , cạnh đều bằng 5cm. Ghép ba tấm bìa này lại ta được hình H . Tính diện thích hình H

Question

Có 3 tấm bìa hình vuông , cạnh đều bằng 5cm. Ghép ba tấm bìa này lại ta được hình H . Tính diện thích hình H

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-09-28T15:43:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:44:24+00:00

  Diện tích một tấm hình vuông đó là:

    5 x 5 = 25 (cm²)

  Diện tích hình H là:

    25 x 3 = 75 (cm²)

     Đáp số: 75 cm²

  0
  2021-09-28T15:44:28+00:00

     Diện tích hình vuông  là :

            5 x 5 = 25 ( cm2 )

      Diện tích hình H là : 

            25 x 3 = 75 ( cm2 )

       Đáp số : 75 cm2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )