Có 3 vật (1),(2),(3).áp dụng công thức cộng vận tốc có thể viết đc phương trình nào

Question

Có 3 vật (1),(2),(3).áp dụng công thức cộng vận tốc có thể viết đc phương trình nào

in progress 0
Quinn 3 ngày 2021-12-07T03:00:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:02:24+00:00

  Đáp án:

  +Gọi (1) là vật chuyển động

  + (2) là hệ qui chiếu chuyển động

  + (3) là hệ qui chiếu đứng yên

  => V13=v12+v23

  0
  2021-12-07T03:02:33+00:00

  \(\overrightarrow {{v_{13}}} = \overrightarrow {{v_{12}}} + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

  Trong đó:

  + Số 1: gắn với vật cần tính vận tốc

  + Số 2: gắn với hệ quy chiếu là các vật chuyển động

  + Số 3: gắn với hệ quy chiếu là các vật đứng yên

  + \({v_{12}}\): vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động gọi là vận tốc tương đối

  + \({v_{23}}\): vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên gọi là vận tốc kéo theo

  + \({v_{13}}\): vận tốc của vật so với hệ quy chiếu đứng yên gọi là vận tốc tuyệt đối.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )