Có 36 quả táo. Ngày 1 ăn hết 2/3 tổng số táo, ngày 2 ăn hết 5/12 tổng số táo. Hỏi còn lại bao nhiêu quả?

Question

Có 36 quả táo. Ngày 1 ăn hết 2/3 tổng số táo, ngày 2 ăn hết 5/12 tổng số táo. Hỏi còn lại bao nhiêu quả?

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2021-11-30T02:16:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T02:17:08+00:00

  Giải :

  Ngày 1 ăn hết số quả táo là :

  $36×\frac{2}{3}=24$ ( quả )

  Ngày thứ 2 ăn hết số quả táo là :

  $(36-24)×\frac{5}{12}=5$ ( quả )

  Còn lại số quả táo là :

    $36-(24+5)=7$ ( quả )

  0
  2021-11-30T02:17:18+00:00

  Ngày 1 ăn hết số táo là:

  `36 × 2/3 = 24` (quả)

  Ngày 2 ăn hết số táo là:

  `(36 – 24) × 5/12 = 5` (quả)

  Còn lại số quả táo là:

  `36 – 24 – 5 = 7` (quả)

  Đáp số: 7 quả táo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )