có 4 lọ hóa chất mất nhãn NaOH, Na2SO4, BaCl2, H2SO4 chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết những dd trên

Question

có 4 lọ hóa chất mất nhãn NaOH, Na2SO4, BaCl2, H2SO4 chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết những dd trên

in progress 0
Iris 31 phút 2021-10-08T07:18:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:19:18+00:00

  Đáp án:

  Nhận biết: NaOH, Na2SO4, BaCl2, H2SO4

  – Cho quỳ tím vào 4 chất

  + Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4

  + Quỳ tím hóa xanh: NaOH

  + Ko hiện tượng: Na2SO4, BaCl2

  – Cho dd H2SO4 vào Na2SO4, BaCl2

  + Kết tủa trắng: BaCl2

  + Ko hiện tượng: Na2SO4

  PTHH: $BaCl2 + H2SO4 –> BaSO4 ↓ + 2HCl$

   

  0
  2021-10-08T07:19:47+00:00

  Cho quỳ tím vào 4 lọ:

  – Lọ làm quỳ tím hóa đỏ là $H_2SO_4$

  – Lọ làm quỳ tím hóa xanh là $NaOH$

  – Hai lọ còn lại không hiện tượng.

  Cho $H_2SO_4$ vào 2 lọ còn lại:

  – Lọ tạo kết tủa màu trắng là $BaCl_2$

  $PTPƯ:BaCl_2+H_2SO_4\xrightarrow{} BaSO_4↓+2HCl$

  – Lọ còn lại không hiện tượng.

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )