Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch : NaOH, MgCl2, CuCl2, HCl. Hãy nhận biết từng dung dịch trên bằng phương pháp hóa học

Question

Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch : NaOH, MgCl2, CuCl2, HCl. Hãy nhận biết từng dung dịch trên bằng phương pháp hóa học

in progress 0
Arya 1 năm 2021-11-26T11:17:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:19:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích các bước giải:

  ko dùng thêm hóa chất nào khác ta làm như sau
  trộn lẫn bất kì 1 dung dịch với các dung dịch còn lại,các dung dịch với nhau nhận biết bằng các hiện tượng khác nhau
  +) Nếu có kết tủa trắng là NaOH và MgCl2
  2NaOH+MgCl2–>Mg(OH)2+2NaCl
  +) nếu có kết tủa keo trắng sau đó kết tủa có thể tan là NaOH và AlCl3
  AlCl3+3NaOH–>Al(OH)3+3NaCl
  Al(OH)3+NaOH–>NaAlO2+2H2O
  +) nếu tạo kết tủa màu xanh nhạt là NaOH và CuCl2
  2NaOH+CuCl2–>Cu(OH)2+2NaCl
  +) nếu ko có hiện tượng là KCl

  b)

  Lần lượt cho các dung dịch tác dụng với nhau

  MgCl2

  Ba(OH)2

  NaCl

  HCl

  MgCl2

  X

  ↓ trắng

  Ko hiện tượng

  Ko ht

  Ba(OH)2

  ↓ trắng

  X

  Ko ht

  Ko ht

  NaCl

  Ko ht

  Ko ht

  X

  Ko ht

  HCl

  Ko ht

  Ko ht

  Ko ht

  X

  MgCl2 + Ba(OH)2 à Mg(OH)2↓ + BaCl2

  Nhóm 1: hai chất tác dụng với nhau tạo thành kết tủa trắng: MgCl2, Ba(OH)2.

  Nhóm 2: hai chất còn lại: NaCl, HCl.

  Lần lượt cho 2 chất ở nhóm 2 tác dụng với kết tủa trắng

   Chất làm tan kết tủa trắng là HCl. Mg(OH)2 + 2HCl à MgCl2 + H2O (dung dịch 3)

   Chất ko tác dụng là NaCl.

  Chia dung dịch 3 thành 2 phần. Lần lượt cho các chất ở nhóm 1 từ từ vào ống chứa dung dịch 3

   Chất gây kết tủa trắng là Ba(OH)2. Ba(OH)2 + MgCl2 à Mg(OH)2↓ + BaCl2

   Chất không tác dụng là MgCl2.

  0
  2021-11-26T11:19:28+00:00

  cho quỳ tím vào 4dd

  -quỳ tím hóa đỏ là HCl

  -quỳ tím hóa xanh là NaOH

  -quỳ tím không đổi màu là MgCl2 và CuCl2

  cho CuCl2 và MgCl2 vào NaOH

  -có kết tủa trắng là MgCl2

  -có kết tủa xanh lam là CuCl2

  \(\begin{array}{l}
  MgC{l_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaCl\\
  CuC{l_2} + 2NaOH \to Cu{(OH)_2} + 2NaCl
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )