có 4 quyển toán , 3 quyển lý , 3 quyển hóa và 2 tiếng anh các quyển sách đôi một khác nhau . hỏi có bao nhiêu quyển sách trên giá sao cho các quyển c

Question

có 4 quyển toán , 3 quyển lý , 3 quyển hóa và 2 tiếng anh các quyển sách đôi một khác nhau . hỏi có bao nhiêu quyển sách trên giá sao cho các quyển cùng môn luôn cạnh nhau và 3 môn toán , lý , hóa cũng phải đứng cạnh nhau

in progress 0
Cora 1 năm 2021-11-19T20:11:28+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:12:29+00:00

  coi 3 môn toán lí hóa là 1 phần tử vì phải đứng cạnh nhau và tiếng anh là 1 phần tử⇒ có 2! cách 

  trong phần tử toán lí hóa có 3 phần tử ⇒có 3! cách đổi chỗ 3 môn

  đổi chỗ 4 quyển toán có 4! cách

  đổi chỗ 3 quyển lí  có 3! cách

  đởi chỗ 3 quyển hóa có 3 ! cách

  đổi chỗ 2 quyển tiếng anh có 2! cách

  ⇒2!×3!×4!×3!×3!×2!=20736 cách

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )