có 4 vật a,b,c,d nhiễm điện.Nếu vật a hút vật b,b hút c,c đẩy d ?

Question

có 4 vật a,b,c,d nhiễm điện.Nếu vật a hút vật b,b hút c,c đẩy d ?

in progress 0
Allison 1 năm 2021-07-20T13:33:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:35:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu vật a hút vật b ⇒ a và b khác dấu

  Nếu vật b hút vật c ⇒ b và c khác dấu

  Nếu vật c đẩy vật d ⇒ c và d cùng dấu

  ⇔ Suy ra b và d có điện tích cùng dấu

              `text{XIN HAY NHẤT}`

  0
  2021-07-20T13:35:30+00:00

  Thiếu đề bài: 

  Sủa lại: có 4 vật a,b,c,d nhiễm điện.Nếu vật a hút vật b,b hút c,c đẩy d. Ta có thể suy luận ra được những gì?

  $\left \{ {{- Do a hút vật b => a và b nhiễm điển tích khác nhau.} \atop {- Do b hút vật c => b và c nhiễm điện tích khác nhau.}} \right.$ => a và c nhiễm cùng điện tích.

  $\left \{ {{- Do b hút vật c => b và c nhiễm điển tích khác nhau.} \atop {- Do c đẩy vật d => c và d nhiễm cùng điện tích khác nhau.}} \right.$ => b và d nhiễm khác điện tích.

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )