có 45l mật ong đổ đều vào 60 chai . Tìm lượng mật ong trong mỗi chai (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân )

Question

có 45l mật ong đổ đều vào 60 chai . Tìm lượng mật ong trong mỗi chai (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân )

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-03T22:53:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T22:55:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số lít  mật ong trong mỗi chai là 

          45:60= 45/ 60 = 3/4( l)

           Đáp số 3/4 l

  0
  2021-08-03T22:55:11+00:00

  Lượng mật ong trong mỗi chai là :

  `45 : 60 = 45/60 = 9/12 = 3/4` ( lít )

  Đáp số : `0,75` lít.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )