Có 5 hợp tử của cùng một loài đều nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con chứa tất cả 3200 tâm động. Hãy cho biết tên của loài?

Question

Có 5 hợp tử của cùng một loài đều nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con chứa tất cả 3200 tâm động. Hãy cho biết tên của loài?

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-11T18:30:02+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:31:28+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt ^^

  (Mong Admin đừng Spam)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  5 x 2n x 23 = 320

  => 2n = 8

  => Đây là loài ruồi giấm.

   

  0
  2021-10-11T18:31:54+00:00

  Đáp án:

   Vịt nhà

  Giải thích các bước giải:

   Số tế bào con tạo ra là 

  5x$2^{3}$ =40 tế bào 

  Gọi bộ NST là 2n 

  Ta có 2nx40=3200 suy ra 2n=80

   Vậy tên loài là vịt nhà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )