Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, BaCl2. Chỉ được dùng một oxit (rắn), làm thế nào nhận biết

Question

Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, BaCl2. Chỉ được dùng một oxit (rắn), làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học xảy ra

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-08-05T15:56:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:57:48+00:00

  Em tham khảo nha:

  Cho $Na_2O$ vào các dung dịch trên

  – Có kết tủa trắng là $MgSO_4$

  – Có kết tủa trắng sau đó tan là $Al_2(SO_4)_3$

  – Không hiện tượng là $NaCl,Na_2SO_4$ và $BaCl_2$

  Cho $MgSO_4$ tác dụng với các dung dịch trên

  – Có kết tủa trắng là $BaCl_2$

  – Không hiện tượng là $NaCl,Na_2SO_4$

  Cho $BaCl_2$ tác dụng với các dung dịch trên

  – Có kết tủa trắng là $Na_2SO_4$

  – Không hiện tượng là $NaCl$

  \(\begin{array}{l}
  N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\\
  MgS{O_4} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4}\\
  A{l_2}{(S{O_4})_3} + 6NaOH \to 3N{a_2}S{O_4} + 2Al{(OH)_3}\\
  Al{(OH)_3} + NaOH \to NaAl{O_2} + 2{H_2}O\\
  MgS{O_4} + BaC{l_2} \to MgC{l_2} + BaS{O_4}\\
  BaC{l_2} + N{a_2}S{O_4} \to 2NaCl + BaS{O_4}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )