Có 5 tế bào của một loài đang ở thời kỳ chín thực hiện giảm phân.Trường hợp 5 tế bào của loài là giống cái thì cho bao nhiêu tế bào trứng?5 tế bào của

Question

Có 5 tế bào của một loài đang ở thời kỳ chín thực hiện giảm phân.Trường hợp 5 tế bào của loài là giống cái thì cho bao nhiêu tế bào trứng?5 tế bào của loài là giống đực cho bao nhiêu tế bào tinh trùng?
Giúp e vs ạk . E cảm ơn!

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-11-06T20:15:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:16:23+00:00

  -TH 5 tb cái thì cho 5 trứng

  -5tb loại giống đực cho 5×4=20tinh trùng

  do mỗi tb đực sẽ sx ra 4 tinh trùng

   

  0
  2021-11-06T20:16:43+00:00

  Nếu là 5 tế bào sinh dục cái cho 5 trứng

  Nếu là 5 tế bào giống đực cho 5×4=20 tinh trùng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )