có 5 tế bào sinh Linh và 40 tế bào sinh trứng cùng thực hiện giảm phân Tính: Số tinh trùng ,số trứng được tạo ra Số hợp tử được tạo ra Sau khi thụ t

Question

có 5 tế bào sinh Linh và 40 tế bào sinh trứng cùng thực hiện giảm phân
Tính:
Số tinh trùng ,số trứng được tạo ra
Số hợp tử được tạo ra Sau khi thụ tinh biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% tinh trùng là 75%
Số hợp tử tạo ra (trứng được thụ tinh )mang đi Ít thấy nở được 12 con vịt . tính hiệu suất nở

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-06T22:05:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:07:37+00:00

  Chúc bạn thi tốt nha ❤

   

  co-5-te-bao-sinh-linh-va-40-te-bao-sinh-trung-cung-thuc-hien-giam-phan-tinh-so-tinh-trung-so-tru

  0
  2021-10-06T22:07:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có 5 tế bào sinh Linh và 40 tế bào sinh trứng cùng thực hiện giảm phân

  a. Số tinh trùng là 5×4=20 , 

  Số trứng là 40 

  b. Số hợp tử được tạo ra Sau khi thụ tinh biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% tinh trùng là 75%

  Số tinh trùng được thụ tinh là 20×75%=15 

  Số trứng được thụ tinh là 40×50%=20 

  Vậy số hợp tử tọa ra là 15 

  Hiệt suất nở là 12:15×100%=80%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )