Có 6 chiếc máy sản xuất ra 15 sản phẩm trong vòng 30 phút. Hỏi cần thêm bao nhiêu máy nữa để có thể sản xuất 70 sản phẩm trong vòng 1 giờ ?( cách giải

Question

Có 6 chiếc máy sản xuất ra 15 sản phẩm trong vòng 30 phút. Hỏi cần thêm bao nhiêu máy nữa để có thể sản xuất 70 sản phẩm trong vòng 1 giờ ?( cách giải nx ạ)

in progress 0
Elliana 3 ngày 2021-09-09T14:28:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:30:04+00:00

  1+1=2

   

   

  0
  2021-09-09T14:30:23+00:00

  Đáp án : 8 chiếc máy

   Giải

  1 giờ 6 chiếc máy sản xuất ra số sản phẩm là :

   `15 . ( 60 : 30 ) = 30` ( sản phẩm )

  1 giờ mỗi chiếc máy sản xuất được số sản phẩm là :

   `  30 : 6= 5` ( sản phẩm )

  Số chiếc máy cần để làm làm 70 sản phẩm trong 1 giờ là :

      ` 70 : 5=14` ( chiếc máy )

  Số chiếc máy cần thêm để làm 70 sản phẩm trong 1 giờ là :

     ` 14-6=8` ( chiếc máy )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )