có 600 cái áo đỏ . Số áo vàng hơn số áo đỏ 12 cái . Hói có bao nhiêu cái áo đỏ và vàng

Question

có 600 cái áo đỏ . Số áo vàng hơn số áo đỏ 12 cái . Hói có bao nhiêu cái áo đỏ và vàng

in progress 0
Eden 1 năm 2021-10-28T12:40:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:42:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số cái áo vàng là:

          `600+12=612(cái)`

  Có số chiếu áo đỏ và vàng là:

      `600+612=1212(cái )`

                          Đáp số: `1212 cái`

  0
  2021-10-28T12:42:54+00:00

  có tất cả số áo vàng là:

     600+12=612(cái áo)

  có tất cả số áo đỏ và vàng là:

     612+600=1212(cái áo)

                 đáp số :1212 cái áo

       CHO MK XIN CTLHN Ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )