Có 700 ngàn hỏi làm sao để chia đeu cho 3 người

Question

Có 700 ngàn hỏi làm sao để chia đeu cho 3 người

in progress 0
Harper 10 giờ 2021-09-15T19:56:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:58:03+00:00

  + TH1 : ko chia đều được (700 : 3 = 233,3333333333…)

  + TH2 : chia đều được vì: mỗi người đã có 700 nghìn

  0
  2021-09-15T19:58:06+00:00

  Đáp án:

  700÷3=233,3/ng

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )