Có 750 lít nước mắm đựng đều vào 5 thùng .Hỏi 7 thùng như thế đựng bao nhiêu lit nước mắm?

Question

Có 750 lít nước mắm đựng đều vào 5 thùng .Hỏi 7 thùng như thế đựng bao nhiêu lit nước mắm?

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-06T09:16:42+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:17:44+00:00

  Đáp án:

   1050 lít

  Giải thích các bước giải:

   1 thùng đựng số lít nước mắm là:

            750 : 5=150 ( lít )

  7 thùng như thế đựng số lít nước mắm là:

           150 x 7=1050 (lít)

               đ/s: 1050 lít.

  #chúc bạn học tốt.

  0
  2021-10-06T09:18:30+00:00

  Đáp án:

  1050 lít

  Giải thích các bước giải:

  Số lít nước mắm 1 thùng có là:

  750 : 5 = 150 lít 

  Số lít nước mắm 7 thùng có là:

  150 x 7 = 1050 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )