có 8 cục vàng như nhau trong 8 cục có 1 cục nhẹ còn lại bằng nhau.cho 1 cái cân bập bênh>làm sao để tìm dc cục vàng nhẹ?(ko dùng tay)

Question

có 8 cục vàng như nhau trong 8 cục có 1 cục nhẹ còn lại bằng nhau.cho 1 cái cân bập bênh>làm sao để tìm dc cục vàng nhẹ?(ko dùng tay)

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-09-13T16:46:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:47:52+00:00

  – Trước hết, ta để mỗi bên một cục vàng nếu cân không thăng bằng thì một trong hai cục vàng là cục vàng nhẹ còn nếu nó thăng bằng thì 2 cục vàng đem cân là hai cục vàng thật

  – Ta bỏ một trong hai cục vàng đó ra sau đó thử lần lượt các cục vàng còn lại nếu cân không thăng bằng thì cục vàng đó là cục vàng nhẹ

  0
  2021-09-13T16:48:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )