Có 8 hình lập phương, mỗi hình có cạnh bằng 2 cm. Xếp 8 hình đó thành 1 hình lập phương lớn. Tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích

Question

Có 8 hình lập phương, mỗi hình có cạnh bằng 2 cm. Xếp 8 hình đó thành 1 hình lập phương lớn. Tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-11-28T13:24:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:25:49+00:00

  Cạnh của hình lập phương nhỏ là 2cm nên cạnh của hình lập phương lớn là 2 x 2 = 4cm

  Diện tích xung quanh là: 4 x 4 x 4 = 64cm2
  Diện tích toàn phần là: 4 x 4 x 6 = 96cm2

  0
  2021-11-28T13:26:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cạnh của hình lập phương là:

  2 x 2= 4(cm)

  Diện tích xung quanh hình lập phương lớn là: 

   4 x 4 x4= 64(cm2)

  Diện tích toàn phần  hình lập phương lớn là:

  4x4x6=96 (cm2)

  Thể tích hình lập phương lớn là:

  4x4x4= 64 (cm3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )