co 8 qua bong mau do 5qua mau sanh 3 qua mau vang co bao nhieu cach chon tu do ra 4 qua bong sao cho co 2 qua bong mau do

Question

co 8 qua bong mau do 5qua mau sanh 3 qua mau vang co bao nhieu cach chon tu do ra 4 qua bong sao cho co 2 qua bong mau do

in progress 0
Alice 13 phút 2021-09-09T12:07:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:08:58+00:00

  Đáp án:

  $483$ cách

  Giải thích các bước giải:

  Số cách chọn $4$ quả bóng trong $14$ quả bóng:

  $C_{14}^4 = 1001$ cách

  Số cách chọn $4$ quả bóng trong đó có $1$ quả bóng màu đỏ:

  $C_8^1.C_8^3 = 448$ cách

  Số cách chọn $4$ quả bóng trong đó không có quả bóng màu đỏ nào:

  $C_8^4 = 70$ cách

  Số cách chọn $4$ quả bóng trong đó có 2 quả bóng màu đỏ:

  $1001 – 448 – 70  = 483$ cách

  0
  2021-09-09T12:09:10+00:00

  Đáp án: là sao ko hiểu đề

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )