Có 83 người qua sông,mỗi thuyền chỉ chở được7 người.hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu thuyền để chiết mọi người qua sông

Question

Có 83 người qua sông,mỗi thuyền chỉ chở được7 người.hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu thuyền để chiết mọi người qua sông

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-13T14:00:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:01:33+00:00

  Số thuyền cần dùng để chở 83 người qua sông là : 

            83: 7 = 11 (thuyền) và còn dư 6 người.

            Vì không để còn người nào ở lại nên cần ít nhất : 11+1 = 12 thuyền

                            Đáp số : 12 thuyền

   

  0
  2021-08-13T14:01:49+00:00

                                  Số thuyền để chở hết 83 người qua sông là:

                                            $83:7=11$ (thuyền dư ) và dư 6 người

   Do có còn dư 6 người nên ta cần thêm 1 thuyền nữa để chở hết số ngươi sang sông.Vậy tổng só thuyền cần là: 

                                                         $11+1=12$(thuyền)

                             Vậy cần 12 thuyền để chở hết mọi người qua sông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )