Có 9 túi gạo mỗi túi có 62 kg bác Tâm đem số gạo đó Đóng đều và 6 bao gạo Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilôgam gạo

Question

Có 9 túi gạo mỗi túi có 62 kg bác Tâm đem số gạo đó Đóng đều và 6 bao gạo Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilôgam gạo

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-07-16T12:42:08+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:43:59+00:00

  Đáp án:

   Mỗi bao có 93 kg gạo.

  Giải thích các bước giải:

                            Bài giải :

   Tổng số ki – lô – gam gạo trong 9 túi đó là :

                   62 x 9 = 558 ( kg gạo )

   Mỗi baosố ki – lô – gam gạo là :

                   558 : 6 = 93 ( kg gạo )

                               Đáp số : Mỗi bao93 kg gạo.

  0
  2021-07-16T12:44:04+00:00

  Đáp án:

   Mỗi bao : 93 kg gạo.

  Giải thích các bước giải:

                        Bài giải :

   Có tất cả số ki – lô – gam gạo trong 9 túi là :

                     62 x 9 =  558 ( kg )

  Mỗi bao có số ki – lô – gam gạo là :

                     558 : 6 = 93 ( kg )

                                Đáp số : Mỗi bao : 93 kg gạo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )