Có ai biết cách vẽ sơ đồ Tin học pascal lớp 7 không ak? Nếu biết thì mình cho bạn nào biết làm thì nhớ gửi ảnh nhé! Chân Thành cảm ơn các bạn! :)

Question

Có ai biết cách vẽ sơ đồ Tin học pascal lớp 7 không ak?
Nếu biết thì mình cho bạn nào biết làm thì nhớ gửi ảnh nhé! Chân Thành cảm ơn các bạn! 🙂

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-07-11T13:47:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:48:36+00:00

  `text{Đáp án + Giải thích các bước giải}`

  `Bước 1`: Viết thuật toán cho bài toán

  `Bước 2` : Dựa bào đó để vẽ sơ đồ

  `Bước 3`: -Vòng lặp biết trước thì vẽ 2 ô với 2 nhánh để lặp đi lặp lại.

               -Vòng lặp chưa bt trước thì vẽ cũng như vậy nhưng mà 1 nhánh là điều kiện đúng và 1 nhánh là điều kiện sai.

                -Còn mấy phép tính khác làm mỗi cái 1 ô.

  `Bước 4`: Kết thúc sơ đồ thuật toán

  `text{xin hay nhất}`

  0
  2021-07-11T13:49:05+00:00

  b1: bạn viết thuật toán cho bài toán

  b2: bạn dựa bào đó để vẽ sơ đồ

               -vòng lặp biết trước thì bạn vẽ 2 ô với 2 nhánh để lặp đi lặp lại

               -vòng lặp chưa bt trước thì bạn vẽ cũng như vậy nhưng mà 1 nhánh là điều kiện đúng và 1 nhánh là điều kiện sai

                -còn mấy phép tính khác bạn làm mỗi cái 1 ô

  b4: kết thúc sơ đồ thuật toán

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )