Có ai biết học tiếng Anh lớp 7 không tuân/ find/ play dịch là gì vậy

Question

Có ai biết học tiếng Anh lớp 7 không tuân/ find/ play dịch là gì vậy

in progress 0
Isabelle 3 tuần 2021-11-21T04:43:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:44:31+00:00

  không tuân là disobey 

  tìm là find

  chơi là play

  0
  2021-11-21T04:44:49+00:00

  find là tìm thấy

  play là chơi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )