có ai biết kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn ko? Cảm ơn đau đầu quá ( @ _ @ )

Question

có ai biết kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn ko?
Cảm ơn
đau đầu quá ( @ _ @ )

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-07-25T01:38:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:40:12+00:00

  Đáp án:

   – Chất rắn nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi

  -CÁC CHẤT RẮN KHÁC NHAU NỞ VÌ NHIỆT KHÁC NHAU

  0
  2021-07-25T01:40:30+00:00

   Chất rắn nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi

  Các chất rắn nở vì nhiệt khác nhau

  Xin câu trả lời hay nhất về team nhe!

  @hieu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )