Có ba tổ trồng cây, trồng được tất cả 48 cây. Biết số cây của tổ 1 trồng được bằng nửa số cây tổ 2 và 3 trồng được. Số cây của tổ 2 trồng được bằng 1/

Question

Có ba tổ trồng cây, trồng được tất cả 48 cây. Biết số cây của tổ 1 trồng được bằng nửa số cây tổ 2 và 3 trồng được. Số cây của tổ 2 trồng được bằng 1/3 số cây của tổ 1 và tổ 3 trồng được. Tính số cây mỗi tổ trồng được.
MIK SẼ CHO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT, 5 SAO, cảm ơn

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-25T01:35:49+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:37:20+00:00

      `text{Số cây tổ 1 trồng được chiếm là :}`

        `1/( 2 + 1 ) = 1/3` `text{( số cây )}`

      `text{Số cây tổ 2 trồng được chiếm là :}`

         `1/( 3 + 1 ) = 1/4` `text{( số cây )}`

       `text{Số cây tổ 1 trồng được là :}`

          `48 xx 1/3 = 16 ( cây )`

       `text{Số cây tổ 2 trồng được là :}`

          `48 xx 1/4 = 12 ( cây )`

        `text{Số cây tổ 3 trồn được là : }`

           `48 – 16 – 12 = 20 ( cây )`

  `text{Vậy , tổ 1 trồng được 16 cây , tổ 2 trồng được 12 cây , tổ 3 trồng được 20 cây .}`

  0
  2021-07-25T01:37:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  số cây của tổ 1 là

  48÷(2+1)×1=16(cây)

  số cây của tổ 2 là

  48÷(1+3)×1=12 (cây)

  số cây của tổ 3 là

  48-16-12=20(cây)

  đáp số :tổ 3 trồng được:20 cây

              tổ 2 trồng được:12 cây

              tổ 1 trồng được:16 cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )