Có bạn nào giúp tớ bài này với! Tớ đang cần Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn

Question

Có bạn nào giúp tớ bài này với! Tớ đang cần
Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-08-29T18:52:29+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:53:50+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Gọi độ dài quãng đường `AB` là:`x(km)(x>0)`

  Vì xe máy đi từ `A` đến `B` với vận tốc $25km/h$

  `\to` Thời gian người đó đi từ `A` đến `B` là:`x/25(h)`

  Mà lúc về người đó đi với vận tốc $30km/h$

  `\to` Thời gian người đó đi từ `B` trở về `A` là:`x/30(h)`

  Do: thời gian về ít hơn thời gian đi là:`20` phút=`1/3(h)`

  `\to` Ta có phương trình:

  `x/25-x/30=1/3`

  `<=>(6x)/150-(5x)/150=50/150`

  `<=>6x-5x=50`

  `<=>x=50`

  Ta có:`x=50` thỏa mãn điều kiện của ẩn

  Vậy độ dài quãng đường `AB` là `50km`

   

  0
  2021-08-29T18:54:18+00:00

   #A_Hy

  Đáp án: 50km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x (km) là độ dài quãng đuờng AB ( x > 0 )

  Thời gian lúc đi là : x/ 25 (h) 

  Thời gian lúc về là : x/ 30 (h)

  Đổi: 20 phút = 1/3 h

  Theo đề bài, ta có phuơng trình:

  x/ 25 – x/ 30 = 1/3

  <=> 18x / 450 – 15x/ 450 = 150/ 450

  <=> 18x – 15x = 150

  <=> 3x = 150

  => x = 50 (nhận )

  Vậy quãng đường AB dài 50km 

  Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )