Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 viên bi đỏ khác nhau và 8 viên bi đen khác nhau thành một dãy sao cho hai viên bi cùng màu không được ở cạnh nhau?

Question

Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 viên bi đỏ khác nhau và 8 viên bi đen khác nhau thành một dãy sao cho hai viên bi cùng màu không được ở cạnh nhau?

in progress 0
Parker 8 phút 2021-09-14T09:19:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:21:22+00:00

  Đáp án: 8!×9P8

  Giải thích các bước giải: đầu tiên bạn xếp 8 viên bi đỏ khác nhau trước, sẽ có 8! cách xếp, 8 viên bi đỏ sẽ tạo ra 9 kẽ hở giữa các viên, tính cả rìa ngoài, bạn xếp 8 viên bi đen khác nhau vào 9 kẽ hở đó, sẽ có 9P8 cách xếp bi đen…..rất đơn giản

  0
  2021-09-14T09:21:34+00:00

  Đáp án: có 3251404800

  Giải thích các bước giải: Xét hai trường hợp:

  – Trường hợp 1: bi đỏ ở vị trí lẻ, bi xanh ở vị trí chẵn.

  – Trường hợp 2: bi đỏ ở vị trí chẵn, bi xanh ở vị trí lẻ.

  + Sử dụng quy tắc nhân đếm số cách chọn cho từng trường hợp.

  + Sử dụng quy tắc cộng để giải bài toán.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )