Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn [-23; 23] để phương trình x ² – 4mx + 3m – 9 =0 có 3 nghiệm phân biệt

Question

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn [-23; 23] để phương trình x ² – 4mx + 3m – 9 =0 có 3 nghiệm phân biệt

in progress 0
Josie 3 ngày 2021-09-03T19:43:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:44:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có pt:

  x ² – 4mx + 3m – 9 =0  là phương trình bậc 2 và có tối đa 2 nghiệm phân biệt

  ⇒Không có giá trị nào của m để pt đó có 3 nghiệm phân biệt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )