có bao nhiêu góc khác góc bẹt khi có n đoạn thẳng cắt nhau tại một đỉnh

Question

có bao nhiêu góc khác góc bẹt khi có n đoạn thẳng cắt nhau tại một đỉnh

in progress 0
Lyla 4 tháng 2021-08-11T10:37:39+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:39:25+00:00

  Đáp án:

  Xét với n = 2 

  bn tự vẽ hình nhé

  Ta đếm được có tộng cộng 2 cặp góc đối đỉnh ( khác góc bẹt)

  NHận thấy

  $2 = 2.(2-1)$

  Xét với  n = 3 

  Đếm được 6 cặp

  Nhận thấy

  $6 = 3.(3-1)$

  Xét với n = 4

  Ta đếm được 12 cặp

  Nhận thấy

  $12 = 4.(4 – 1)$

  Vậy ta có tổng quát 

  Với n đoạn thẳng vẽ được$ n.(n – 1)$ cặp góc đối đỉnh

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )